Tävling

Två vandringspriser stannade hos oss

2013-02-14

Ringens vandringspris i precision gick till Jocke efter tjugofem(25) års vandring.

Vandringspriset i lag tog vi också men bara efter tio år