Information

Välbesökt årsmöte

2014-02-21

Max klubbmästare i fält

Inleddes med föredrag av Klas-Olav och efter årsmöteshanlingar utdelning av ett stort prisbord.