Tävling

Höstsmällen Magnum

2017-10-14

Netz, Netz, Netz o Netz

Klubbmästare i Revolver och Auto Micael Netz. Höstsmällen vann även Micael igen i Auto och .357