Information

Ny skytteförening

2005-12-26

En ny skytteförening ser dagens ljus den 1 januari -06.

Linköpings skytteförening, Lskf, har bildats genom att Sportskyttarna, Östgötagillet, Lpk, I4 Pk, Ungdomskyttarna och Bågskyttarna går tillsammans på den nya skytteanläggningen i Trädgårdstorp. Arbetet på den nya anläggningen går långsamt så den nuvarande verksamheten, utomhusskyttet, kommer att bedrivas på gamla Skyttecentrumet och luftskyttet på Roxtorpsgatan i Gillets lokaler troligen under hela nästa år. A1 Skf och Jaktskyttarna avvaktar tillsvidare med sin anslutning. Lskf blir en skytteförening att räkna med i framtiden när sex klubbar samlas i en förening och när den nya inomhushallen blir klar, (vilket kommunen lovat Sportskyttarna skulle vara klar i juni -05) kan man bjuda in till en komplett skytteanläggning och ett upplevelsecentrum med möjlighet att prova på allt inom skytte.