Ringpristagare

1 2 3

Sidan 1 av 3

Ordförande delar ut pris

Ingemar 3 guld

och plaketter

vinnarlaget i precision

Kjeld fick pris

Anna Karin fick guld