Dvardala

1 2

Sidan 1 av 2

Vinnarna i A3: Anders, Ingemar och Ove.

Vinnarna i VÄ: Ingemar, Bent och Eje

Eurokistan gick till Eskilstuna för alltid

Mikael Åhrberg visar eurokistan fält, 2,ndra int. gick till Örebro

20 skyttar gick till särskjutning om "tusenlappen"

Max var en av dem