KM ban

1

Sidan 1 av 1

Nästan fullt på banan

lugnt i hallen

markering, Roger har brått

Guldvinnarna, Fritte Vä, Hasse Vy,Ingemar Öppen och Anna Karin