Ringserie 2

1 2

Sidan 1 av 2

Vi börja på stn 1

och sedan stn 2

..markering

så ska de sitta, innerring.

ordf. får också jobba!

det är Kjeld och Johnny och inga andra..