Mil snabb

1 2

Sidan 1 av 2

Max tog andra inteckningen

Bosse, mästare i Vy

Börje, mästare Vä

Tobbe mfl.

Kjell och Fredrik