Höstmötet -08

1 2

Sidan 1 av 2

Tommy informerade om polisarbetet

och Hans om vapenarsenalen

rundvandring

vi fick se arresten

en del fick prova på häftiga vapen

Max utmanade