Mjölbyträffen -10

1 2

Sidan 1 av 2

Tävlingsledare Peter

Anita, chef för sekretariatet

Stefan skötte resultatinmatning

Johanna kollade

Bosse tävlade

Ingemar markerade