Dvardalaträffen -10

1 2 3 4

Sidan 1 av 4

Vinnare C-vapen, alla bilder från precisionstävlingen

A-vapen

B-vapen

Vy

vi fick många priser, Max saknas på bilden