Gubbträffen -12

1 2 3 4 5

Sidan 1 av 5

Blandade bilder från dagens tävling

vi började med precision, koncentration

och meditation

och noggrannhet