Fält 2 -15

1 2

Sidan 1 av 2

Fält 2 hedrades med flyguppvisning