Styrelse

Ordföranden Claes Johansson ordf[at]saabpk[dot].se
Vice ordföranden Frans Morian viceordf[at]saabpk[dot]se
Kassör Sven Bogg kassor[at]saabpk[dot]se
Sekreterare Bo Svensson sekreterare[at]saabpk[dot]se
Vice sekreterare Ingela Johansson  
Tävlingsekreterare Bo Svensson  
Magnumansvarig Bertil Svärd  
Banförvaltare Frans Morian  
Vapeninstruktörer Frans Morian, Bo Svensson, Johan Modig  
Webbansvarig Claes Johansson  
Ledamöter Bertil Svärd, Johan Molid, Ingvar Morian  
Suppleanter Ingela Johansson, Caroline Allmér, Eskil Nyholm